GREEN DANUBE Integrated transnational policies and practical solutions for an environmentally-friendly Inland Water Transport system in the Danube region

Information in Romanian

                                               

Politici transnaționale integrate și soluții practice pentru un transport nepoluant în regiunea Dunării

Programul Transnațional Dunărea

Axa Prioritară 3: O regiune a Dunării mai bine interconectată și responsabilă energetic

Obiectiv Specific 3.1: Susținerea sistemelor de transport sigure și ecologice și accesibilitatea echilibrată a zonelor urbane și rurale

Durata: 30 luni (ianuarie 2017 – iunie 2019)

Consorțiu: 10 parteneri din 7 țări și 6 parteneri strategici asociați, după cum urmează:

Parteneri

 1. CERONAV–Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale–Coordonator Internațional al proiectului
 2. Pro Danube Management GmbH–Austria
 3. Black Sea–Danube Association of Research and Development–Bulgaria
 4. Inland Navigation Development Centre Ltd–Croația
 5. Development Centre for Ship Technology and Transport Systems–Germania
 6. National Association of Radio Distress–Signalling and Infocommunications –Ungaria
 7. The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe–Ungaria
 8. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării–România
 9. Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea  „Dunărea de jos” –România
 10. Danube Competence Center–Serbia

Parteneri strategici asociați

 1. Rezervația Biosferei Delta Dunării–România
 2. General Directorate for Water–Ungaria
 3. Directorate for Inland Waterways -  Serbia
 4. Comisia Dunării
 5. Executive Agency Maritime Administration–Bulgaria
 6. Ministerul Transporturilor–România

Acronimul proiectului: GREEN DANUBE

Buget total proiect: 1.586.244 EURO

Finanțare ERDF: 1.267.897,40 EURO

Finanțare  IPA: 80.410 EURO

Buget total CERONAV: 457.244 EURO

Finanțare de la Comisia Europeană pentru CERONAV (Fonduri Europene pentru Dezvoltare Regională): 388.657 EURO (85%)

Finanțare de stat de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene: 59.441 EURO (13%)

Contribuție din fonduri proprii CERONAV: 9.144 EURO (2%)

Proiectul vine în întâmpinarea problemelor de mediu ale transportului pe ape interioare puse în evidență de diverse politici, strategii și inițiative europene precum: Europe2020, NAIADES II, European Strategy for the Danube Region, White Paper – Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system.

Activitățile proiectului includ:

 • Consolidarea capacității Autorităților de Reglementare pe Ape Interioare în vederea respectării noilor standarde privind emisiile
 1. prin efectuarea unui studiu despre practici si proceduri actuale si dezvoltarea unor instrumente și
 2. proceduri transnaţionale pentru determinarea şi respectarea standardelor privind emisiile;
 • Reducerea emisiilor prin utilizarea de tehnologii ecologice cu ajutorul unui studiu asupra flotei actuale  în ceea ce privește tipuri de motoare, vechimea navei, consumul de combustibil şi emisiile de gaze;
 • Dezvoltarea navigaţiei pe Dunăre cu limitarea impactului negativ al sistemelor de transport asupra ecosistemului Dunării prin pregătirea unei strategii transnaţionale de dezvoltare a unui management adecvat. Acesta va duce la limitarea emisiilor în coridorul Dunării.

Evenimentul de lansare al proiectului este programat pentru perioada 23 – 24 februarie 2017, la Hotel Del Mar din Mamaia și se va bucura de o largă participare. Printre invitați se numără partenerii și partenerii strategici asociați, precum și reprezentanți ai unor organizații naționale și europene de prestigiu din domeniul navigației pe ape interioare.

 Website proiect: www.interreg-danube.eu/green-danube

 

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)