ConnectGREEN Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin

ConnectGREEN Procurement

In this section we are periodically uploading Open calls for Public procurement regarding services to be purchased within ConnectGREEN.

14 September 2020. WWF-Romania. Services of  Elaboration of a Green Infrastructure (GI) Funding Measure and/or Funding Interventions at transnational level (with input from project experts) within the SaveGREEN project


!!! announcement active for SaveGREEN project published until the SaveGREEN website goes live.

( EN) WWF Romania invites you to send your application as a potential contractor for the Elaboration of a Green Infrastructure (GI) Funding Measure and/or Funding Interventions at transnational level (with input from project experts), thus participating in the procurement procedure. Official invitation can be downloaded from here.

To this end, please develop and send us a technical offer and a financial offer, according to the Terms of Reference available for download here.

In order to fulfil the transparency of the procurement the offer will be accompanied by  the Declaration of conflict of interest (that will prove that there are no structural bounds between our organisations) and the Certificate of Registration (company’s prove that is authorised to perform the required service).

The deadline for sending your offers is 18th of September 2020 COB. You may send the offer either via email to iismail@wwf.ro or via post to WWF Romania, 29 Tudor Vladimirescu Blvd, Afi Tech Park 1, Sector 5, code 050881, Bucharest, Romania. Phone: +4021 317 49 96 / Fax: +4021 317 49 97. For further information please contact: Diana Cosmoiu dcosmoiu@wwf.ro or Ioana Ismail, iismail@wwf.ro.

( RO ) WWF România vă invită să trimiteți cererea dvs. ca potențial contractor pentru Serviciul de elaborare a unei măsuri de finanțare a infrastructurii verzi (GI) și / sau intervenții de finanțare la nivel transnațional (cu contribuția experților proiectului), participând astfel la procedura de achiziție din cadrul proiectului SaveGREEN “Safeguarding the functionality of transnationally important ecological corridors in the Danube basin” (“Protejarea funcționalității coridoarelor ecologice din bazinul Dunării importante la nivel transnațional”) Invitația oficială poate fi descărcată de aici.

În acest scop, vă rugăm să concepeți și să ne trimiteți o ofertă tehnică și o ofertă financiară, în conformitate cu Termenii de referință ce pot fi descărcați de aici.

Pentru a îndeplini transparența achiziției, oferta va fi însoțită de Declarația de conflict de interese (care va dovedi că nu există limite structurale între organizațiile noastre) și Certificatul de înregistrare (compania dovedește că este autorizată să efectueze serviciile specificate în cerințe).

Data limită pentru trimiterea ofertei este 18 septembrie 2020, ora 17:00.

Puteți trimite oferta fie prin e-mail la iismail@wwf.ro, fie prin poștă la WWF România, B-dul Tudor Vladimirescu 29, Afi Tech Park 1, Sector 5, cod 050881, București, România. Telefon: +4021 317 49 96 / Fax: +4021 317 49 97.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să contactați: Diana Cosmoiu dcosmoiu@wwf.ro sau Ioana Ismail, iismail@wwf.ro.

---

13 March 2020. WWF-Romania. Fauna monitoring services

(RO) Asociația WWF Programul Dunăre Carpați România vă invită să participați cu o oferta pentru achiziția serviciului de monitorizare faună sălbatică în aria pilot Apuseni – Carpații de SV din cadrul proiectului ConnectGREEN. Invitația poate fi descărcată de aici.
Serviciile de monitorizare a faunei în zona pilot a proiectului Apuseni – Carpatii de SV sunt necesare în vederea colectării de date din teren referitoare la prezența speciilor de carnivore mari, dar și a speciilor pradă ale acestora, inclusiv la identificarea rutelor de deplasare. Toate aceste date sunt necesare pentru identificarea coridoarelor ecologice din zona pilot.

Vă rugăm ca oferta dumnevoastră să fie structurată potrivit Documentaței de atribuire anexată prezentei invitații. Documentația de atribuire poate fi descărcată de aici.

Data limita de primire a ofertelor este 20 martie 2020, ora 12:00 prin email la adresa iismail@wwf.ro sau prin curier la adresa Asociația WWF Programul Dunăre Carpați România, Blvd. Tudor Vladimirescu, Afi Tech Park 1, Sector 5, cod 050881, Bucuresti, Romania. Tel: +4021 317 49 96 / Fax: +4021 317 49 97.

 

(EN) The Association WWF Danube Carpathian Programme Romania invites you to send your offers for the procurement of wildlife monitoring services for the Apuseni – South Western Carpathians area, within the ConnectGREEN project. Official invitation can be downloaded from here.

The wildlife monitoring services for the Apuseni – South Western Carpathians area are necessary for collecting field data regarding the presence of large carnivore species, as well as their predators, including the identification of their migration routes. The data will be used for the identification of ecological corridors in the pilot area.

When preparing your offer, please use the guidelines from the attached Documentation. Documentation can be downloaded from here.

Please send your offers by March 20th 2020, 12:00 CET, via email to Mrs. Ioana Ismail, iismail@wwf.ro or via post or FedEx to Association WWF Danube Carpathian Programme Romani, Tudor Vladimirescu Boulevard, Afi Tech Park 1, District 5, code 050881, Bucharest, Romania. Phone: +4021 317 49 96 / Fax: +4021 317 49 97.

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)